Tunelové myčky nádobí se obvykle umísťují do provozů s kapacitou nad 1000 jídel za den. Slouží především na mytí stolního nádobí, příborů a skla. Naplněný koš 500 x 500 mm se zasunuje do mycího tunelu a tím je zahájen mycí proces. Po průchodu mycí částí tunelu přechází koš do oplachové části, případně sušící části a opouští tunel po válečkové dráze. Ta je opatřena koncovým spínačem, který zajistí vypnutí myčky při naplnění kapacity výstupního stolu. Koš je v celém procesu posouván automatikou stroje.

Myčky jsou vybaveny dávkováním oplachového prostředku a dávkováním mycího prostředku. Jako vhodný doplněk je instalován změkčovač vody, který zabrání usazování vodního kamene v systémech myčky a vede k úsporám mycí a oplachové chemie.

Myčky lze dovybavit vstupními a výstupními stoly, tlakovou sprchou, třídícími policemi a různými druhy košů pro optimální výsledek mytí. Myčky se dodávají v celoelektrickém provedení nebo s plynovým ohřevem vody.

MTF

Pásová myčka na nádobí

MTF
Winterhalter

Ve velkých menzách, nemocnicích, kantýnách, ústavech s pečovatelskou službou a dalších provozech společného stravování se používají pásové mycí stroje série MTF. Čas pro mytí je zde pevně stanoven, nádobí je jednotných druhů a přísun nádobí ...

MTR

Myčka na nádobí s automatickým posuvem košů

MTR
Winterhalter

Stroje MTR s automatickým posuvem košů jsou připraveny zvládnout mytí nádobí v hotelech, restauracích, motelech, závodních jídelnách i podnicích společného stravování střední velikosti. Zde každodenně dochází k nepravidelnému přísunu nádobí ...

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH