Studie a projekce gastroprovozů

Zpracovávání studií a projekčních řešení vnímáme jako velmi důležitou součást naší činnosti. Ve spolupráci s investorem či provozovatelem chystaného stravovacího provozu připravujeme jak vlastní zadání, tak postup řešení celé problematiky. Rekonstrukce gastronomických provozů jsou obvykle poněkud složitější z důvodu dané stavební dispozice a možností. Právě na rekonstrukcích provozu se nejvíce uplatí naše odbornost a zkušenost naších projektantů. Celý postup prací je vždy v souladu s aktuálními hygienickými a stavebními předpisy a také s přáním zákazníka. Průběžné konzultace jsou základem naší úspěšné spolupráce, která vede k vytvoření plně funkčního celku. K našim zákazníkům patří školní a závodní stravování, kuchyně nemocnic a domovů seniorů, hotely, restaurace, rychlá občerstvení, bistra, výdeje jídel, mycí centra a další provozy.

Všechny projekční práce jsou výhradně řešeny našimi vlastními 4 projektanty, kteří mají patřičná oprávnění a odborná školení. Projekcí gastronomických provozů se naše společnost zabývá již od svého vzniku v roce 1994 a v posledních letech zpracováváme více než 60 projektů za rok.

Náš odborný projekční tým ve spolupráci s kuchařem – technologem má mnoho zkušeností s navrhováním progresivních gastronomických souborů.

Při jejich realizaci vyhodnocujeme vhodnost našich řešení a nové poznatky a zkušenosti obratem zapracováváme do dalších zakázek.

Naše odborná projekční práce přináší našim zákazníkům mnohé úspory. Především v těchto oblastech:

 • Úspory stavební – menší nároky na plochu varny, menší vzduchotechnika apod.
 • Úspory energií – především elektro – rychlé dosažení nastavených teplot, přesná regulace
 • Úspory surovin – šetrné tepelné úpravy surovin při nízkých teplotách, rychlé opracování masa při restování apod.
 • Úspora pracovního času personálu – automatické procesy přípravy surovin bez nutného trvalého dohledu, noční úpravy apod.
 • Úspory fyzicky namáhavé práce – bez zbytečného ručního zvedání, přenášení, míchání apod., práce v klimaticky příznivějším prostředí

Obvykle projektová dokumentace obsahuje tyto části:

 • Členění stravovacího provozu na pracovní úseky
 • Zakreslení jednotlivých položek vybavení v rámci pracovních úseků včetně uvedení kódů ve výkresu
 • Specifikace zařízení – podrobný položkový soupis pod příslušnými kódy ve výkresu
 • Výkresy připojovacích bodů jednotlivých technických instalací – elektro, ZTI, plyn, VZT, stavební úpravy apod.
 • Technická zpráva s popisem provozu a provozně-technologickým popisem řešení
 • Rozpočet souboru gastronomického vybavení

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: