Dodávka a montáž včetně rekonstrukce gastroprovozů

Po důkladné projekční přípravě následuje vlastní dodávka zařízení. Provedení stavby, především pak rozměry a správnost zhotovení připojovacích bodů jednotlivých instalací je v patřičném předstihu kontrolováno našimi pracovníky. Tím se včas předchází možným nepřesnostem, kolizím a vzniku nežádoucích vícenákladů.

Převzetí staveniště k montáži obsahuje finální kontrolu zhotovených technických instalací, prověření jejich kompletnosti, bezpečnosti a funkčnosti. Poté montážní technici provedou vlastní usazení jednotlivých zařízení na místa stanovená projektovou dokumentací, jejich připojení na sítě, seřízení a odzkoušení všech funkcí strojů. Součástí dodávky je také dodání předávací dokumentace – především návodů k obsluze a údržbě, protokolů o předání a převzetí dodávky, revize zařízení (pokud jsou sjednány), protokolů o zaškolení obsluhy apod.

Vlastní zaškolení personálu proběhne v předem domluvených termínech za účasti všech osob, které budou dodaná zařízení obsluhovat. Zaškolení provádí odborný kuchař/ naší společnosti, případně montážní technik (u jednodušších strojů).

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: