Pro dodržení vhodných pracovních podmínek ve stravovacích provozech je potřebné nainstalovat funkční vzduchotechniku a nad varné spotřebiče akumulační odsávací digestoře.

Digestoř svým tvarem připomíná nerezovou krabici, v té se akumulují vodní a tukové páry (především při otevření vík fritéz, kotlů nebo pánví apod.), které jsou odtaženy vzduchotechnickou jednotkou. Nedílnou součástí digestoří jsou tukové filtry zachycující tukové částice s velkou účinností – nedochází ke znečišťování vzduchotechnického potrubí tukem. Součástí digestoří je obvykle vhodné a technicky způsobilé osvětlení a kohout na odpouštění kondenzátu ze záchytného žlábku.

Podle umístění a způsobu zavěšení rozlišujeme digestoře na nástěnné (připevnění do stěny pomocí šroubů) a závěsné (připevnění do stropu pomocí táhel nebo řetízků).


Podkategorie obsahují celkem 417 typů výrobků.
(pro zobrazení konkrétních výrobků můžete využít následující rychlé odkazy)