Pro přípravny masa ve stravovacích provozech je nezbytným vybavením řeznický špalek. Pro opracování a porcování masa se používají špalky z bukového dřeva nebo z plastových bloků. Dřevo jako přírodní materiál se zdá být vhodnější a je možné používat nožů i menších sekacích nástrojů. Plastové bloky umístěné na nerezových podstavcích jsou určeny pouze pro krájení.

Velikosti špalků je vhodné vybírat s ohledem na potřeby a prostorové možnosti provozu z půdorysných rozměrů od 500 x 500 mm do 800 x 800 mm. Pro malé provozy nebo drobnější práce je možné použít bukové nebo plastové krájecí desky.

Podkategorie obsahuje celkem 1 typ výrobku.
(pro zobrazení konkrétních výrobků můžete využít následující rychlé odkazy)