Pro gastronomické přístroje pracující s teplou vodou (myčky nádobí, konvektomaty, kávovary, výrobníky teplých nápojů apod. ) jsou důležitou součástí zařízení na úpravu vody. Úpravou vody pro tyto přístroje zajistíme kvalitní výsledek jejich činnosti (např. připravená káva, umyté nádobí), ochranu důležitých částí přístrojů před poškozením (spirály, čerpadla) a také úsporu energií, mycích a oplachových prostředků.

Do této skupiny zařízení patří vodní mechanické filtry, změkčovače vody manuální a automatické, odsolovaní zařízení.

Další problematikou je likvidace odpadních vod znečištěných tukem – zde je podle velikosti provozu navrhován přiměřeně velký lapač tuků.

Změkčovače vody naleznete v sekci konvektomaty > změkčovače vody