Myčky nádobí jsou zařízení, která zajišťují především mytí nádobí tzn. mytí skla, talířů, talířků, příborů, podnosů, gastronádob a černého nádobí.

Rozdělení myček nádobí

Dle charakteru nádobí rozlišujeme:

  • myčky skla
  • myčky bílého (stolního) nádobí
  • myčky černého nádobí

Z hlediska velikosti pak rozeznáváme myčky:

  • podstolové, které mají plnění zepředu
  • myčky průchozí (též nazývané průběžné), které mají plnění ze strany
  • myčky tunelové a pásové, u kterých plnění zajišťuje automatický posun košů nebo pás

Kvalitní myčky jsou z důvodu úspor energie a utlumení hluku dvouplášťové.

Ohřev vody u podstolových a drtivé většiny průchozích myček zajišťuje elektrický proud. U tunelových myček je pak možné ohřev zajistit zemním plynem. Výhodu plynové tunelové myčky jsou nižší provozní náklady, naproti tomu nevýhodu lze spatřovat ve vzniku spalin a jejich odvodu.

Kvalita mytí a výběr myček nádobí

Kvalita mytí u všech myček závisí na několika faktorech. Nejdůležitějším faktorem je kvalitní a přiměřeně výkonná myčka, dále kvalita používané mycí a oplachové chemie. Toto přímo ovlivňuje nejenom samotný výsledek mytí, ale také rychlost osychání nádobí či skla bez nutnosti ručního leštění. Dalšími významnými faktory pak jsou především systém filtrace vody, změkčovací a odsolovací systém apod. Tyto všechny záležitosti pak společně rozhodují o celkovém výsledku mytí.

Při výběru myčky je třeba také, v závislosti na množství denně mytého nádobí, zvážit ekonomiku provozu. Obecně levnější myčky mají vyšší spotřebu vody, což ve svém důsledku znamená ohřátí většího množství vody a dále i vyšší dávkování mycího a oplachového prostředku. Moderní myčky nádobí (některé modely myček Winterhalter Energy, především myčky označené Energy) dokáží zužitkovat i teplo, které při otevření běžně odchází do místnosti formou páry, nebo teplo získané z teplé odpadní vody. Výhodou je, že není třeba ani použití digestoře nad myčku.

Podkategorie obsahují celkem 42 typů výrobků.
(pro zobrazení konkrétních výrobků můžete využít následující rychlé odkazy)
Myčky značky Winterhalter - ilustrační obrázek