Servis

Naše společnost zaměstnává v hlavním pracovním poměru 6 vlastních servisních techniků. Pro Jihlavu a okolí je našim zákazníkům k dispozici pobočka v Jihlavě-Rančířově s vlastním servisním zázemím.

Všichni servisní technici jsou držiteli oprávnění ve smyslu platných předpisů na elektřinu a plyn. Dále jsou opakovaně odborně školeni u tuzemských výrobců zařízení (RETIGO, JIPA, ALBA Hořovice, Log-iQ) a dovozců zahraničních výrobků (RATIONAL, WINTERHALTER, METOS, Wexiödisk, Granuldisk, FAGOR apod.)

Naši servisní technici jsou schopni provádět servis i na zařízeních starších značek. Provádíme i revize připojení elektrických a plynových zařízení.

Servis disponuje skladem náhradních dílů v hodnotě přes dva miliony Kč.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že naše servisní oddělení je schopno provádět rychlý a vysoce odborný zásah ke spokojenosti zákazníků.