Myčky nádobí jsou zařízení, která zajišťují především mytí nádobí tzn. mytí skla, talířů, talířků, příborů, podnosů, gastronádob a černého nádobí.

Rozdělení myček nádobí

Dle charakteru nádobí rozlišujeme:

  • myčky skla
  • myčky bílého (stolního) nádobí
  • myčky černého nádobí

Z hlediska velikosti pak rozeznáváme myčky:

  • podstolové, které mají plnění zepředu
  • myčky průchozí (též nazývané průběžné), které mají plnění ze strany
  • myčky tunelové a pásové, u kterých plnění zajišťuje automatický posun košů nebo pás

Kvalitní myčky jsou z důvodu úspor energie a utlumení hluku dvouplášťové.

Ohřev vody u podstolových a drtivé většiny průchozích myček zajišťuje elektrický proud. U tunelových myček je pak možné ohřev zajistit zemním plynem. Výhodu plynové tunelové myčky jsou nižší provozní náklady, naproti tomu nevýhodu lze spatřovat ve vzniku spalin a jejich odvodu.

Kvalita mytí a výběr myček nádobí

Kvalita mytí u všech myček závisí na několika faktorech. Nejdůležitějším faktorem je kvalitní a přiměřeně výkonná myčka, dále kvalita používané mycí a oplachové chemie. Toto přímo ovlivňuje nejenom samotný výsledek mytí, ale také rychlost osychání nádobí či skla bez nutnosti ručního leštění. Dalšími významnými faktory pak jsou především systém filtrace vody, změkčovací a odsolovací systém apod. Tyto všechny záležitosti pak společně rozhodují o celkovém výsledku mytí.

Při výběru myčky je třeba také, v závislosti na množství denně mytého nádobí, zvážit ekonomiku provozu. Obecně levnější myčky mají vyšší spotřebu vody, což ve svém důsledku znamená ohřátí většího množství vody a dále i vyšší dávkování mycího a oplachového prostředku. Moderní myčky nádobí (některé modely myček Winterhalter Energy, především myčky označené Energy) dokáží zužitkovat i teplo, které při otevření běžně odchází do místnosti formou páry, nebo teplo získané z teplé odpadní vody. Výhodou je, že není třeba ani použití digestoře nad myčku.

Podkategorie obsahují celkem 28 typů výrobků.
(pro zobrazení konkrétních výrobků můžete využít následující rychlé odkazy)
Myčky nádobí a skla značky RedFox - ilustrační obrázek