MTF

Pásová myčka na nádobí Winterhalter

  • Ve velkých menzách, nemocnicích, kantýnách, ústavech s pečovatelskou službou a dalších provozech společného stravování se používají pásové mycí stroje série MTF. Čas pro mytí je zde pevně stanoven, nádobí je jednotných druhů a přísun nádobí je kontinuální. Pro obsluhu jsou zapotřebí minimálně 2 osoby. Převážná většina nádobí se ukládá přímo do dopravníkového pásu, pouze sklenice, příbory a malé části se ukládá na mytí do košů.
  • Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení.
  • výkon stroje dle požadavku
  • hloubka stroje: 800 mm
  • šířka stroje: 610 mm
  • Průchozí výška (max): 440 mm
programy 3 - intenzivní, standardní, rychlý 
rozměry 800 x 610 mm
el. napětí 400 V