Pro dodržení vhodných pracovních podmínek ve stravovacích provozech je potřebné nainstalovat funkční vzduchotechniku a nad varné spotřebiče akumulační odsávací digestoře.

Digestoř svým tvarem připomíná nerezovou krabici, v té se akumulují vodní a tukové páry (především při otevření vík fritéz, kotlů nebo pánví apod.), které jsou odtaženy vzduchotechnickou jednotkou. Nedílnou součástí digestoří jsou tukové filtry zachycující tukové částice s velkou účinností – nedochází ke znečišťování vzduchotechnického potrubí tukem. Součástí digestoří je obvykle vhodné a technicky způsobilé osvětlení a kohout na odpouštění kondenzátu ze záchytného žlábku.

Podle umístění a způsobu zavěšení rozlišujeme digestoře na nástěnné (připevnění do stěny pomocí šroubů) a závěsné (připevnění do stropu pomocí táhel nebo řetízků).

DN

Nástěnné digestoře jednostranné

DN

Pod odkazem ceník nalezenete ceny pro jednotlivé rozměry.,

DZ

Závěsné digestoře oboustranné

DZ

Pod odkazem ceník nalezenete ceny pro jednotlivé rozměry.,

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH