Naše služby

 • Poradenské a konzultační služby
 • Zpracování studie a projektu
 • Zpracování návrhu dispozičního řešení
 • Projekt instalací
 • Projekt vzduchotechniky
 • Projekt interiérů
 • Projekt stavebních úprav

Veškeré projekty zpracováváme v prostředí aplikace AutoCAD. Dispoziční řešení provozu s vazbou na členění provozu provádíme s vysokou odborností již 15 let. V případě zájmu zákazníka zpracováváme projekt zadání instalací ve velmi podrobné formě. Na tyto projekty může navazovat projekt vzduchotechniky. Nadstandardní doplňkovou službu zpracování projektu interierů provádíme již téměř deset let ve spolupráci s renomovanou společností Design Chotěboř, která se na interiéry specializuje. V několika posledních letech provádíme též projekty stavebních úprav.

 • Dodávka technologie včetně vzduchotechniky
 • Vlastní montáž zařízení
 • Revizní zprávy o připojení elektrických a plynových zařízení
 • Záruční a pozáruční servis
 • Zaškolení personálu
 • Dodávka náhradních dílů
 • Dodávka drobného kuchyňského inventáře
 • Dodávka interiérů
 • Dodávka stavebních prací u menších rekonstrukcí gastronomických provozů

Projektové zpracování obvykle pokračuje dodávkou technologie a vzduchotechniky včetně montáže a revize připojení zařízení. Odborné zaškolení perzonálu a záruční i pozáruční servis jsou samozřejmostí. V návaznosti na projekt stavebních úprav a interiéru můžeme zajistit jejich realizaci a vybavení interiéru.