Naše služby

Již 25 let odborné služby pro konečné zákazníky, projektanty a stavební firmy

 • Poradenské a konzultační služby
 • Zpracování gastrostudie a gastroprojektu
 • Zpracování návrhu členění provozu s vazbou na stavební úpravy
 • Zpracování dispozičního řešení, specifikace a výkazu výměr
 • Projekt jednotlivých instalací
 • Projekt vzduchotechniky
 • Projekt interiérů
 • Zpracování HACCP

Projekty řešíme s použitím nejmodernějších gastronomických technologií a zpracováváme je v prostředí aplikace AutoCAD a případně Revid – 3D. Zadání jednotlivých instalací provádíme jako samostatné výkresy. Na tyto projekty může navazovat projekt vzduchotechniky a interiéru. Zaměstnáváme na hlavní pracovní poměr 3 projektanty.

 • Dodávka technologie včetně vzduchotechniky
 • Vlastní montáž zařízení
 • Revizní zprávy o připojení elektrických a plynových zařízení
 • Záruční a pozáruční servis
 • Zaškolení personálu
 • Dodávka náhradních dílů
 • Dodávka drobného kuchyňského inventáře
 • Dodávka stavebních prací a interiéru u menších rekonstrukcí gastronomických provozů

Projektové zpracování obvykle pokračuje dodávkou technologie a vzduchotechniky včetně montáže a revize připojení zařízení. Odborné zaškolení personálu a záruční i pozáruční servis jsou samozřejmostí. V návaznosti na projekt stavebních úprav a interiéru dále můžeme zajistit jejich realizaci a vybavení interiéru.

Celkem zaměstnáváme na hlavní pracovní poměr 23 zaměstnanců, z toho 10 zaměstnanců v oddělení montáže a servisu.